Jakie są koszty ogrzewania pompą ciepła (inwestycyjne i eksploatacyjne)

Czas amortyzacji kosztów związanych z inwestycją w pompę ciepła jest zależny od czynników, takich jak: rodzaj źródła finansowania, zapotrzebowanie budynku na ciepło (przy większym zapotrzebowaniu energetycznym budynku nakłady inwestycyjne będą zawracały się szybciej), wydajność pompy, rodzaj systemu grzewczego, dolne źródło i temperatura zewnętrzna.

Warto pamiętać, że pompa ciepła to jedno z najtańszych eksploatacyjnie źródeł ciepła, gdyż pozwala uzyskać 75% energii z powietrza, przy jednoczesnym 25% zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Przyjmuje się orientacyjnie, że koszt ogrzewania domu pompą ciepła jest niższy o około 75% od ogrzewania elektrycznego, 50% od ogrzewania olejem opałowym i 40% gazem ziemnym. Każda instalacja pompy ciepła może zostać dodatkowo rozszerzona o nowoczesne systemy wentylacji, rekuperacji lub fotowoltaiki, dzięki którym ogrzewanie będzie jeszcze bardziej wydajne i oszczędne.

Najlepszy moment na inwestycję w pompę to oczywiście etap rozpoczęcia budowy budynku. Koszt może być wówczas rozłożony na kilka lat i spłacany w ramach kredytu inwestycyjnego na budowę domu. W pompę ciepła można jednak zainwestować także podczas termomodernizacji budynku. Największe oszczędności można zauważyć w porównaniu z korzystaniem z kotła elektrycznego. W przypadku ogrzewania węglowego, w okresie wiosna-jesień różnice w wydatkach są porównywalne, jednak pompa ciepła jako urządzenie automatyczne gwarantuje ciepłą wodę bez nakładu dodatkowej pracy.